KLACHTEN

BEN JE NIET TEVREDEN?

Haer & Schaer is lid van ANKO Sectie Haarwerken. ANKO Sectie haarwerken is de branchevereniging van haarwerkers in Nederland. Haarwerkbedrijven die lid zijn, worden geacht een hoog kwaliteitsniveau na te streven. Dit houdt onder meer in dat leden zich vanzelfsprekend houden aan de door de ANKO gehanteerde klachtenregeling.

Voor jou als klant is het zeer belangrijk dat er serieus met jouw klacht wordt omgegaan. De ANKO stelt als eis dat elke klacht in alle redelijkheid zo snel mogelijk wordt opgelost. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de ANKO. De geschillencommissie is erkend door de overheid, waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissing zijn gewaarborgd.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van De Geschillen Commissie: www.degeschillencommissie.nl